Verdivurdering bolig Boligmarkedet er i stadig endring og verdivurdering er å anse som en ferskvare. Er det over et år siden du kjøpte bolig er sannsynligheten stor for at verdien på din bolig har steget. En verdivurdering som viser at boligen din har økt i verdi kan...