BLOGG

Selge dødsbo etter avdød person

Selge dødsbo etter avdød person

Selge dødsbo etter avdød person Salg av bolig etter en avdød person representerer en av de mest utfordrende og følelsesmessige oppgavene arvinger og pårørende kan stå overfor. Denne prosessen innebærer mer enn bare en transaksjon; det er et skritt i å lukke et...

Derfor kan en ny verdivurdering av bolig være nyttig

Derfor kan en ny verdivurdering av bolig være nyttig

Derfor kan en ny verdivurdering av bolig være nyttig Det finnes flere grunner til at en ny verdivurdering vil både være nyttig og lønnsomt for deg. Boligprisene øker stadig, og det samme kan verdien av boligen din ha gjort siden sist du sjekket. Du har derfor...

Verdivurdering bolig

Verdivurdering bolig

Verdivurdering bolig Boligmarkedet er i stadig endring og verdivurdering er å anse som en ferskvare. Er det over et år siden du kjøpte bolig er sannsynligheten stor for at verdien på din bolig har steget. En verdivurdering som viser at boligen din har økt i verdi kan...