Hva er verdivurdering

Verdivurdering

Dersom du skal selge en bolig, trenger du også en verdivurdering. Denne fås ved at en eiendomsmegler vurderer boligens kvaliteter og beliggenhet, og basert på dette gir en anslått verdi. Hva nøyaktig bestemmer boligens verdi, og hvorfor trenger du en verdivurdering? Dette er blant tingene vi skal se nærmere på!

Verdivurdering | En definisjon

Hva er en verdivurdering, egentlig? En verdivurdering går ut på å lage et prisoverslag for en spesifikk eiendom. Dette skal gjøres av en profesjonell eiendomsmegler.

Verdivurderingen baseres på en rekke ulike faktorer, inkludert markedspris og beliggenhet. Det er viktig å huske på at ulike eiendomsmeglere kan gi ulike verdioverslag på én og samme bolig. Derfor kan det være smart å få flere verdivurderinger.

Verdivurdering

Hva er en verdivurdering

Når man skal selge en bolig eller vurdere refinansiering av et boliglån, spiller en verdivurdering en sentral rolle i å fastsette eiendommens verdi i markedet. En verdivurdering utført av en profesjonell eiendomsmegler gir eiere et nødvendig innsikt i hva deres bolig kan være verdt og hjelper dem med å ta veloverveide beslutninger.

En verdivurdering av bolig er en profesjonell vurdering av eiendommens nåværende markedsverdi. Denne verdien er basert på en rekke faktorer som beliggenhet, standard, antall soverom, solforhold, tomtestørrelse, nærhet til offentlig kommunikasjon, skoler, barnehager, butikker og servicefunksjoner. Megleren bruker også sin lokale kunnskap og erfaring til å ta hensyn til faktorer som nabolagets popularitet og generelle prisnivåer.

Faktorer som kan påvirke boligens pris i negativ retning inkluderer støyende omgivelser, behov for oppussing, og hvorvidt boligen befinner seg i en blokk og hvilken etasje den ligger på.

Siden 2016 har e-takst blitt bransjestandarden for verdivurdering. Dette elektroniske takstsystemet, utviklet på grunn av Finanstilsynets krav, sikrer strenge retningslinjer for verdivurdering, noe som minimerer feilprising. E-taksten sendes til deg via e-post og er også tilgjengelig for banken gjennom en database. Dette enkle tilgjengelighetssystemet er spesielt gunstig for refinansiering av boliglån når verdien av boligen øker.

Hva er en E-takst

En e-takst er en enkel form for elektronisk prisvurdering av din bolig som fastsettes ved hjelp av et dataverktøy. I motsetning til en takstvurdering, vil ikke en e-takst eller verdivurdering ta hensyn til teknisk vurdering av boligen.

Opprinnelig ble e-takster benyttet ved refinansiering av boliger. I dag brukes imidlertid e-takst også ved boligsalg eller når verdien på boligen skal fastsettes ved skilsmisse, arveoppgjør eller kausjon. Det var først i 2014 at meglerbransjen begynte uttestingen av e-taksering. Fra og med 2016 ble e-takst standard innen bransjen. I dag benyttes takseringssystemet hyppig av eiendomsmeglere som skal avgjøre verdien på boliger.

Når trenger man en verdivurdering

Du har blant annet behov for en verdivurdering når boligen skal selges. Ofte vil vurderingen utgjøre grunnlaget for boligens prisantydning når den legges ut for salg. Det er imidlertid ikke alltid at de to sammenfaller. Også takstvurdering fra takstmann spiller inn.

Det er også nødvendig med en pris på boligen dersom du skal søke om refinansiering av boliglån hos banken. Banken din vil da ta utgangspunkt i den fastsatte verdien når de skal øke lånet.

Faktorer som avgjør boligens pris

Det ligger ingen eksakt vitenskap bak verdi vurdering, og det er i stor grad markedsverdien som blir lagt til grunn av eiendomsmegleren. Boligpriser styres av tilbud og etterspørsel, og derfor er det egentlig markedet selv som avgjør boligverdien.

Samtidig er det en rekke andre faktorer som ligger til grunn når verdien på boligen skal fastsettes. Vi kan for eksempel nevne solforhold, beliggenhet, standard, servicetilbud i nærheten, størrelse på tomt og antall soverom.

Det er ofte mulig å øke boligens verdi ved hjelp av tiltak som oppussing og eliminering av feil eller mangler.

  • Markedsverdi
  • Antall soverom
  • Solforhold
  • Tomtestørrelse
  • Beliggenhet
  • Standard
  • Nærliggende servicetilbud og kollektivtransport
  • Utsikt

Hva koster det

Kostnadene for å utføre en verdivurdering kan variere fra eiendomsmegler til eiendomsmegler. Når det er sagt, vil mange eiendomsmeglere tilby gratis vurdering av boligen. Det er nemlig stor konkurranse eiendomsmeglere imellom, og mange tiltrekker seg boligselgere ved å tilby hyggelige gratistjenester.

Prisen for en verdivurdering av bolig varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor boligen er lokalisert og størrelsen på eiendommen. Generelt sett kan kostnadene for en verdivurdering variere fra rundt 3 000 til 5 000 kroner i gjennomsnitt. Disse tallene kan imidlertid svinge basert på ulike faktorer.

Med gratis verdivurdering kan du fint innhente flere tilbud uten at det merkes på økonomien. Dette gir deg mulighet til å oppnå en best mulig boligverdi.

Bestill gratis og uforpliktende verdivurdering

En verdivurdering er nødvendig enten du skal refinansiere eller selge boligen. Eiendomsmegleren vil da fastsette boligens verdi basert på mange faktorer, inkludert markedsverdi og beliggenhet.

Med mulighet for gratis verdivurdering er det bare å kontakte ulike eiendomsmeglere og forhøre seg rundt. Få en best mulig pris på boligen!